شهید مرتضی ذوالفقار نسب

  • نام و نام خانوادگی :  مرتضی ذولفقاری نسب
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۵۶/۳/۸
  • محل تولد : جهرم
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۵/۱/۲۱
  • محل شهادت : سوریه_حلب
  • محل دفن : جهرم

 

 

زندگی نامه :