شهید محمد ذلقی

  • نام و نام خانوادگی :  محمد ذلقی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۵۴/۵/۲۳
  • محل تولد : دزفول
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۵/۳/۱۳
  • محل شهادت : سوریه_حلب
  • محل دفن : دزفول

 

 

زندگی نامه :