شهید محمد تاج بخش

  • نام و نام خانوادگی : محمد تاجبخش
  • نام پدر :
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۴/۱۶
  • محل تولد : گتوند
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۵/۱۶
  • محل شهادت : سوریه_تدمر
  • محل دفن : گتوند

 

 

زندگی نامه :