شهید مجید محمدی

  • نام و نام خانوادگی :  مجید محمدی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۶/۴
  • محل تولد : شوشتر
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  • محل شهادت : سوریه_نبل و الزهرا
  • محل دفن : شوشتر

 

 

زندگی نامه :