شهید عابدین شعبانی

شهید عابدین شعبانی

  • نام و نام خانوادگی : عابدین شعبانی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد :
  • محل تولد :  هندیجان
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۵/۲۲
  • محل شهادت : عراق
  • محل دفن :

 

 

زندگی نامه :