شهید حبیب بدوی

  • نام و نام خانوادگی : حبیب بدوی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۴۹/۱/۱
  • محل تولد :  
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۸/۲۰
  • محل شهادت : سوریه_البوکمال
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :