شهید جبار عراقی

  • نام و نام خانوادگی :  جبار عراقی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۱۲/۱۰
  • محل تولد :  بستان
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۸/۳
  • محل شهادت : سوریه_حماه
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :