شهید جاسم حمید

  • نام و نام خانوادگی :جاسم حمید
  • نام پدر :
  • تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۱۰/۱۰  
  • محل تولد :  
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
  • محل شهادت :  سوریه
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :