شهید امیر علی هیودی

  • نام و نام خانوادگی :  امیرعلی هیودی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۰
  • محل تولد : دزفول
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۸/۲
  • محل شهادت : سوریه
  • محل دفن : 

 

 

زندگی نامه :