شهید احسان فتحی چم خانی

  • نام و نام خانوادگی :  احسان فتحی چم خانی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۲/۱۲
  • محل تولد : بهبهان
  • تاریخ شهادت :  ۱۳۹۴/۹/۱۶
  • محل شهادت : سوریه
  • محل دفن : بهبهان

 

 

زندگی نامه :