دومین سالگرد شهادت سردار شهید مدافع حرم جانمحمد علی پور

زمان : پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸

مکان : اندیمشک ، گلزار شهدا ، مزار سردار شهید علی پور