شهید مهدی طهماسبی

نام و نام خانوادگی : مهدی طهماسبی نام پدر : تاریخ تولد :  محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۹۵/۳/۱۶ محل شهادت : سوریه محل دفن :     زندگی نامه :