شهید علیرضا حاجیوند قیاسی

  شهید علیرضا حاجیوند قیاسی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجیوند قیاسی نام پدر :  تاریخ تولد : ۶۴/۷/۱ محل تولد : دزفول تاریخ شهادت : ۹۴/۱۱/۱۲ محل شهادت : سوریه – نبل و الزهرا محل مزار: دزفول     زندگی نامه :