شهید رضا عادلی  نام و نام خانوادگی :  رضا عادلی نام پدر :  تاریخ تولد :   محل تولد : تاریخ شهادت :  ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ محل شهادت :  سوریه_نبل و الزهرا محل دفن :  گلزار شهدای اهواز  – قطعه...

ادامه مطلب ...