شهید حسین سعادت خواه

شهید حسین سعادت خواه نام و نام خانوادگی :  حسین سعادت خواه نام پدر :  تاریخ تولد :   محل تولد :  دزفول تاریخ شهادت :  محل شهادت :  سوریه_عملیات آزاد سازی نبل و الزهرا محل دفن :   جاویدالاثر