شهید اکبر شیرعلی

شهید اکبر شیرعلی نام و نام خانوادگی :  اکبر شیرعلی نام پدر :  تاریخ تولد :  محل تولد :  تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۹/۱۷ محل شهادت : سوریه محل دفن :      زندگی نامه :