مستند ابو محسن

مستند شهید جانمحمد علی پور به کارگردانی مهدی آگاهی کلید خورد     

شهید حسین معماری

شهید حسین معماری

شهید حسین معماری نام و نام خانوادگی :  حسین معماری نام پدر : علی تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۶/۳۱ محل تولد :  اهواز تاریخ شهادت : ۱۳۹۸/۵/۱۲ محل شهادت : بیمارستان شهید چمران تهران محل دفن :  اهواز     زندگی نامه :  شهید مدافع حرم حسین معماری فرزند سردار شهید علی معماری در سی و […]

شهید جاسم حمید

شهید جاسم حمید نام و نام خانوادگی :جاسم حمید نام پدر : تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۱۰/۱۰   محل تولد :   تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ محل شهادت :  سوریه محل دفن : اهواز     زندگی نامه :

شهید حبیب بدوی

شهید حبیب بدوی نام و نام خانوادگی : حبیب بدوی نام پدر :  تاریخ تولد : ۱۳۴۹/۱/۱ محل تولد :   تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۸/۲۰ محل شهادت : سوریه_البوکمال محل دفن : اهواز     زندگی نامه :

شهید سجاد باوی

شهید سجاد باوی   نام و نام خانوادگی : سجاد باوی نام پدر : تاریخ تولد : ۱۳۵۹ محل تولد : اهواز تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۵/۱۹ محل شهادت : سوریه محل دفن : اهواز     زندگی نامه :

شهید سید فاضل موسوی

شهید سید فاضل موسوی نام و نام خانوادگی : سید فاضل (مهدی)موسوی امین نام پدر :  تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۲/۵ محل تولد :  هویزه تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۱۱/۸ محل شهادت : سوریه-البوکمال محل دفن :  اهواز     زندگی نامه :

شهید مصطفی خلیلی بلوطکی

شهید مصطفی خلیلی بلوطکی نام و نام خانوادگی :  مصطفی خلیلی بلوطکی نام پدر :  تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۶/۱۸ محل تولد : اهواز تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ محل شهادت : سوریه_نبل و الزهرا محل دفن : اهواز     زندگی نامه :