شعر حسن پاکزاد در کتاب آثار منتخب  جشنواره شهدشهود                          زندگی این بار تنها پازلی با اسم توست                          چشمهایم شوره زاری سرد .دریا سهم توست من که دائم...

ادامه مطلب ...