تجلیل خانواده سردار شهید جانمحمد علی پور از ابراهیم حاتمی کیا در اهواز     در آیین تجلیل از خالق این اثر سینمایی و در حاشیه اکران فیلم به وقت شام فرزندان سردار شهید جانمحمد علیپور...

ادامه مطلب ...