تجلیل خانواده سردار شهید جانمحمد علی پور از ابراهیم حاتمی کیا در اهواز

تجلیل خانواده سردار شهید جانمحمد علی پور از ابراهیم حاتمی کیا در اهواز     در آیین تجلیل از خالق این اثر سینمایی و در حاشیه اکران فیلم به وقت شام فرزندان سردار شهید جانمحمد علیپور چفیه متبرک این سردار شهید دفاع حرم را به هنرمند انقلابی فیلم به وقت شام ابراهیم حاتمی کیا اهدا […]