شهید مدافع حرم علی سعد

شهید علی سعد

شهید مدافع حرم علی سعد  نام و نام خانوادگی :  علی سعد نام پدر :  تاریخ تولد :  محل تولد :  تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۱۱/۵ محل شهادت : سوریه_خان طومان محل دفن : شهر امام (ره) زندگی نامه :

شهید عابدین شعبانی

شهید عابدین شعبانی

شهید عابدین شعبانی نام و نام خانوادگی : عابدین شعبانی نام پدر :  تاریخ تولد : محل تولد :  هندیجان تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۵/۲۲ محل شهادت : عراق محل دفن :     زندگی نامه :

شهید علی خوش لسان

شهید علی خوش لسان

شهید علی خوش لسان نام و نام خانوادگی : علی خوش لسان نام پدر :  تاریخ تولد : ۱۳۵۵ محل تولد :   تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۷/۱۵ محل شهادت : عراق_حویجه محل دفن : نجف اشرف   زندگی نامه :

شهید حسین معماری

شهید حسین معماری

شهید حسین معماری نام و نام خانوادگی :  حسین معماری نام پدر : علی تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۶/۳۱ محل تولد :  اهواز تاریخ شهادت : ۱۳۹۸/۵/۱۲ محل شهادت : بیمارستان شهید چمران تهران محل دفن :  اهواز     زندگی نامه :  شهید مدافع حرم حسین معماری فرزند سردار شهید علی معماری در سی و […]

شهید جاسم حمید

شهید جاسم حمید نام و نام خانوادگی :جاسم حمید نام پدر : تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۱۰/۱۰   محل تولد :   تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ محل شهادت :  سوریه محل دفن : اهواز     زندگی نامه :

شهید عارف کایدخورده 

شهید عارف کایدخورده  نام و نام خانوادگی :  عارف کایدخورده  نام پدر : تاریخ تولد : ۱۳۷۱ محل تولد :  تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۸/۲۸ محل شهادت : سوریه محل دفن : دزفول     زندگی نامه :

شهید حبیب بدوی

شهید حبیب بدوی نام و نام خانوادگی : حبیب بدوی نام پدر :  تاریخ تولد : ۱۳۴۹/۱/۱ محل تولد :   تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۸/۲۰ محل شهادت : سوریه_البوکمال محل دفن : اهواز     زندگی نامه :

شهید سجاد باوی

شهید سجاد باوی   نام و نام خانوادگی : سجاد باوی نام پدر : تاریخ تولد : ۱۳۵۹ محل تولد : اهواز تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۵/۱۹ محل شهادت : سوریه محل دفن : اهواز     زندگی نامه :

شهید محمد تاج بخش

شهید محمد تاج بخش نام و نام خانوادگی : محمد تاجبخش نام پدر : تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۴/۱۶ محل تولد : گتوند تاریخ شهادت : ۱۳۹۶/۵/۱۶ محل شهادت : سوریه_تدمر محل دفن : گتوند     زندگی نامه :

شهید سید عمار موسوی

شهید سید عمار موسوی نام و نام خانوادگی :  سید عمار موسوی نام پدر :سید جبار تاریخ تولد : ۱۳۶۶/۵/۵ محل تولد :  اهواز تاریخ شهادت : ۱۳۹۷/۱/۲۰ محل شهادت : حمص سوریه محل دفن :  اهواز زندگی نامه : شهید سید عمار موسوی پنجم مرداد ۱۳۶۶ در شهر اهواز به دنیا آمد. پدرش سید […]