• نام و نام خانوادگی : مهدی نظری
  • نام پدر :
  • تاریخ تولد :
  • محل تولد : 
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۵/۳/۲۰
  • محل شهادت : سوریه
  • محل دفن : اندیمشک

 

 

زندگی نامه :