شهید مصطفی صدر زاده

  • نام و نام خانوادگی :  مصطفی صدرزاده
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۶/۱۹
  • محل تولد : شوشتر
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۸/۱
  • محل شهادت : سوریه_حلب
  • محل دفن : شهریار

 

 

زندگی نامه :