• نام و نام خانوادگی : مصطفی رشیدپور
  • نام پدر :
  • تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۶/۱
  • محل تولد :  اهواز
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۵/۶/۷
  • محل شهادت : 
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :