شهید محمد ظهیری

  • نام و نام خانوادگی :  محمد ظهیری
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۱۱/۱۰
  • محل تولد : اهواز
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۸/۱
  • محل شهادت : سوریه
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :