شهید مجتبی ابوالقاسمی

  • نام و نام خانوادگی :مجتبی ابوالقاسمی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۰/۵/۱۵
  • محل تولد : دزفول
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۹/۱۵
  • محل شهادت : سوریه_حلب
  • محل دفن : دزفول

 

 

زندگی نامه :