شهید علی حسینی کاهکش

  • نام و نام خانوادگی :  علی حسین کاهکش
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۶/۳۰
  • محل تولد : امیدیه
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
  • محل شهادت : سوریه_حلب
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :