شهید علیرضا حاجیوند قیاسی

  • نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجیوند قیاسی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۶۴/۷/۱
  • محل تولد : دزفول
  • تاریخ شهادت : ۹۴/۱۱/۱۲
  • محل شهادت : سوریه – نبل و الزهرا
  • محل مزار: دزفول

 

 

زندگی نامه :