شهید عباس کردانی

  • نام و نام خانوادگی :  عباس کردانی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۱۲/۲۰
  • محل تولد : اهواز
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  • محل شهادت : سوریه_نبل والزهرا
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :