• نام و نام خانوادگی : عادل سعد
  • نام پدر :
  • تاریخ تولد :
  • محل تولد : 
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۵/۷/۱۶
  • محل شهادت :  سوریه
  • محل دفن :

 

 

زندگی نامه :