شهید سعید سیاح طاهری 

  • نام و نام خانوادگی :  سعید سیاح طاهری
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۱۲/۱۸
  • محل تولد : آبادان
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
  • محل شهادت : سوریه_حلب
  • محل دفن : آبادان

 

 

زندگی نامه :