شهید رضا ملائی

  • نام و نام خانوادگی :  شهید رضا ملائی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۱/۵
  • محل تولد : جیرفت
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۹/۱۰
  • محل شهادت : سوریه_العیس
  • محل دفن : آغاجاری

 

 

زندگی نامه :