شهید جابر زهیری حسین زاده

  • نام و نام خانوادگی :  جابر زهیری حسین زاده
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۳/۱۸
  • محل تولد : کویت
  • تاریخ شهادت :۱۳۹۴/۱۰/۲۳
  • محل شهادت : سوریه_حلب
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :