شهید ایوب رحیم پور

  • نام و نام خانوادگی :  ایوب رحیم پور
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۶۰
  • محل تولد : امیدیه
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۹/۱۷
  • محل شهادت : سوریه_حلب
  • محل دفن : امیدیه

 

 

زندگی نامه :