• نام و نام خانوادگی : احمد مکیان
  • نام پدر :
  • تاریخ تولد : 
  • محل تولد : ماهشهر
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۵/۳/۱۸
  • محل شهادت : سوریه
  • محل دفن : قم

 

 

زندگی نامه :