شهید احمد مجدی

  • نام و نام خانوادگی :  احمد مجدی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۲/۱۵
  • محل تولد : دزفول
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
  • محل شهادت : سوریه_نبل و الزهرا
  • محل دفن : اندیمشک

 

 

زندگی نامه :