کتاب «زندان الرشید» خاطرات سردار علی اصفر گرجی زاده نوشته محمد مهدی بهداروند به چاپ هفتم رسید. «زندان الرشید» خاطرات سردار علی‌اصغر گرجی زاده، رئیس ستاد قرارگاه سپاه ششم و از هم‌رزمان سردار...

ادامه مطلب ...