شهید محمدرضا عسکری فرد 

  • نام و نام خانوادگی :  محمدرضا عسکری فرد
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۵۳/۸/۲۴
  • محل تولد : خرمشهر
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۸/۴
  • محل شهادت :سوریه
  • محل دفن : خرمشهر

 

 

زندگی نامه :