شهید حمید مختاربند

  • نام و نام خانوادگی :  حمید مختاربند
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۳۵/۷/۷
  • محل تولد : مسجدسلیمان
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۷/۲۰
  • محل شهادت : سوریه_قنیطره
  • محل دفن : شوشتر

 

 

زندگی نامه :