شهید حمید رضا فاطمی اطهر

  • نام و نام خانوادگی : حمیدرضا فاطمی اطهر
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : ۱۳۵۶/۲/۱۹
  • محل تولد :  اهواز
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۸/۹
  • محل شهادت : سوریه
  • محل دفن : اهواز

 

 

زندگی نامه :