شهید اکبر شیرعلی

  • نام و نام خانوادگی :  اکبر شیرعلی
  • نام پدر : 
  • تاریخ تولد : 
  • محل تولد : 
  • تاریخ شهادت : ۱۳۹۴/۹/۱۷
  • محل شهادت : سوریه
  • محل دفن : 

 

 

زندگی نامه :